Utbildning

En väl fungerande företagshälsovård är arbetsgivaren och de anställdas högra hand, i det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att förebygga ohälsa och skador i arbetet. En god arbetsmiljö är en investering i verksamheten och arbetsmiljöåtgärder lönar sig på sikt. ALERT Företagshälsa kan de föreskrifter som gäller er bransch.

 

Vi arbetar såväl förebyggande som med tidiga signaler på ohälsa och rehabilitering, stödjande i livsstilsfrågor och friskvård. Våra insatser ska  vara motiverade och kan inriktas på såväl individ, grupp som organisationsnivå.

 

Vårt mål är alltid kundnytta.

Utbildning och handledning

 

• Hälsa och friskfaktorer

• AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter

• Ledarskap och organisation

• Rådgivning arbetsmiljö myndighetskrav


• Tidiga signaler

• Ergonomi

• Coaching och handledning


• Första hjälpen med krisstöd

• Hjärt & lungräddning, plötslig sjukdom


• Stresshantering

• Rökavvänjning

• Alkohol och drogutbildning

• Alkohol och drogpolicy

• Kroppskännedom

• Krishantering

• Rehabilitering


• Arbete och psykisk ohälsa

• Det svåra samtalet, för chef och arbetsledare

• Kränkande särbehandling, mobbning och sexuella trakasserier


• Handledning till företagsledning

• Organisationshandledning

• Work-shops för företagsledning och HR-ansvarig


• Hälsoekonomi


• Utbildning och event som skräddarsys utifrån era önskemålLÄS OM ALLA VÅRA TJÄNSTER


Cash back !!

 

En välplanerad och genomförd företagshälsovård är alltid en god investering. AFA och Försäkringskassan stödjer dessutom vissa av era aktiviteter genom att i förekommande fall betala pengar som täcker en del av utgiften. Läs mer på AFA och Försäkringskassan


Våra partners

 

ALERT Företagshälsa samverkar med Avonova samt ett fyrtiotal lokala företagshälsor i hela Sverige genom nätverket RiksNära Företagshälsor