Utbildning

En väl fungerande företagshälsovård är arbetsgivaren och de anställdas högra hand, i det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att förebygga ohälsa och skador i arbetet. En god arbetsmiljö är en investering i verksamheten och arbetsmiljöåtgärder lönar sig på sikt. ALERT Företagshälsa kan de föreskrifter som gäller er bransch.

 

Vi arbetar såväl förebyggande som med tidiga signaler på ohälsa och rehabilitering, stödjande i livsstilsfrågor och friskvård. Våra insatser ska  vara motiverade och inriktas på såväl individ, grupp som organisationsnivå.

 

Vårt mål är alltid kundnytta.

Utbildning och handledning

 

• Hälsa och friskfaktorer

• AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter

• Ledarskap och organisation

• Rådgivning arbetsmiljö myndighetskrav


• Tidiga signaler

• Ergonomi

• Coaching och handledning


• Första hjälpen med krisstöd

• Hjärt & lungräddning, plötslig sjukdom


• Stresshantering

• Rökavvänjning

• Alkohol och drogutbildning

• Alkohol och drogpolicy

• Kroppskännedom

• Krishantering

• Rehabilitering


• Arbete och psykisk ohälsa

• Det svåra samtalet, för chef och arbetsledare

• Kränkande särbehandling, mobbning och sexuella trakasserier


• Handledning till företagsledning

• Organisationshandledning

• Work-shops för företagsledning och HR-ansvarig


• HälsoekonomiLÄS OM ALLA VÅRA TJÄNSTER


Cash back !!

 

En välplanerad och genomförd företagshälsovård är alltid en god investering. AFA och Försäkringskassan stödjer dessutom vissa av era aktiviteter genom att i förekommande fall betala pengar som täcker en del av utgifter. Läs mer på AFA och Försäkringskassan


Våra partners

 

ALERT Företagshälsa samverkar med Avonova samt ett trettiotal lokala företagshälsor i hela Sverige genom nätverket RiksNära Företagshälsor