Startsida

I hjärtat av Glada Hudik

Välkommen till oss i Hjärtat av Hudik

ALERT Företagshälsa är det naturliga valet för många av de företag som arbetar målmedvetet och systematiskt med sin arbetsmiljö.


Vi erbjuder bred kompetens inom arbetsmiljö och hälsa för Hälsingland.


Självklart är ALERT Företagshälsa ISO-certiferat för kvalitet och ledningssystem. Våra kunder finns i hela Hälsingland.

Under sommaren har vi  begränsad verksamhet veckorna 28 29 30 31 och kan endast ta emot vissa brådskande ärenden. Som avtalskund har ni möjlighet att använda ALERT journummer - vg maila info@alertab.se  så det finns tillhands.


Vårt mål är att i samverkan med våra uppdragsgivare alltid skapa kundnytta och lönsamhet. Ni får stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi är godkänd anordnare av Försäkringskassan, det innebär under vissa förutsättningar möjlighet till att del av företagets kostnad täcks av Försäkringskassan.


När förebyggande insatser inte räcker finns resurser till utredning och effektiv rehabilitering, läs mer om rehab.


Vårt program för "preREHAB" kan snabbare fånga upp dem som riskerar långvariga sjukfall och kräver insatser.

Dessutom erbjuder vi att regelbundet screena alla sjukanmälda inom fyra veckor vid ert företag, så att ni lägger era insatser på de aktiviteter som genererar bäst utbyte. Företagshälsan gör det lättare för er.


ER SÄKERHET = VÅRT UPPDRAG

Låt företagshälsan vara den självklara partnern vid rekrytering och nyanställning. Vi erbjuder hälsokonroll inklusive drogtest som speglar flera månader tillbaka och säkerhetsscreening. En enda olämplig medarbetare kan tippa en hel verksamhet.


Måste vi skriva avtal med FHV ? Vi får ofta nya förfrågningar. ALERT erbjuder tjänster och uppdrag till kundföretag efter överenskommelse. Vi ser inget hinder att ta uppdrag även om ert företag har ett avtal med en annan företagshälsa, när de inte kan leverera det ni efterfrågar. Vårt övergripande mål är alltid att ge kundnytta.


Fördelen med ett servicavtal å andra sidan. är ofta lägre kostnad i slutändan. Maila intresse till info@alertab.se


Hälsokontroll ... vad är det, egentligen?

Hälsa i fokus

ett friskt arbete för trivsel och lönsamhet

 Företagshälsan

din bästa vän


Utbildning

pågående och aktuellt inför 2024


Rehabilitering

ge medarbetarna de bästa förutsättningarna