Aktuellt

AKTUELLT


SÄKERHET


Nästan varannan ung vuxen 18-24 års ålder använde narkotika i fjol.


Vi ser att våra företagskunder är medvetna om att både nyttjande av och inställningen i delar av samhället till droger går åt fel häll. En konsekvens är att efterfrågan för slumpvisa drogtester på arbetsplatsen ökar och det ger resultat.


Företagshälsan ser gärna att vi agerar förebyggande också tillsammans med er. Redan innan nyanställning finns det viktiga saker att göra. Era rekryteringsinsatser vaskar fram kompetenta personer, vi hjälper till med säkerhetsscreening och tester av dessa som underlag till företagets beslut.Ortopedläkare


Vi ser en ökad efterfrågan vid rehabilitering och förbyggande insatser av våra specialister inom Ortopedi. Två erfarna ortopedspecialister är knutna till ALERT Företagshälsa.


Köer till både läkare och MRT magnetkamerundersökning innebär ofta dröjsmål pga långa väntetider i vården. Det kan då  vara av värde om dessa insatser kanaliseras genom FHV. Tidsfaktorn är kritisk för att medarbetaren ska komma i jobb.ALERT Företagshälsa


Vi är ortens enda lokala företagshälsa som är ISO-certifierad samt har tillräckliga resurser och kompetens att ta itu med kundföretagens behov. Vi har en lång, gedigen kännedom om både våra individulla kundföretag men också det sammanhang som alla här verkar inom. Embryot till ALERT Företagshälsa kom till för mer än tjugo år sedan.Visselblåsare


En viktig funktion i organisationen kan vara en kanal för sk visselblåsare. 17 december 2023 skärptes lagkravet att gälla privata företag redan från 50 anställda mot tidigare 250 anställda. Läs vidare på Arbetsmiljöverket.


Förhoppningsvis ska detta i vardagen endast fungera som en nödlina men vi ser att visselblåsarfunktionen kan vara lika viktig för arbetsgivaren som medarbetarna, så att möjliga missförhållanden inte göms undan utan istället åtgärdas..


Företagshälsan är ett stöd i diskussionen hur detta implementeras. Redan vid 30 - 40 anställda tänker vi att man kan överväga att ta in en visselblåsarfunktion i sin organisation, inte för att lagen kräver det utan för att företaget vinner på det.Privat vård på Läkarhuset


Våra kundföretag med sjukvårdsförsäkringar för sina medarbetare, kommer säkerligen uppskatta att Läkarhuset Västertull sedan i höstas bygger ut den privata vården och tar emot kunder från nästan alla försäkringsbolag i Sverige.


Läs mer på vastertull.seSjuk av stress?


Aktuell statistik visar att stress­relaterade sjukskrivningar har aldrig tidigare varit så många som nu. Detta gäller både kvinnor och män, för såväl startade som pågående sjukfall. Läs mer på Försäkringskassan


Företagshälsan är en pålitlig partner i ert arbete mot stress. Vår erfarenhet är att med rätt åtgärder kommer nästan undantagsvis de sjukskrivna tillbaka i arbete och oftast  hos sin gamla arbetsgivare.Vad är en hälsokontroll?


Företagshälsan arbetar med främst två typer av hälsokontroller. Dels lagstadgade undersökningar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, sk AFS. Dels har vi ett strukurerat program för hälso- och arbetsmiljökartläggning. Det senare är uppbyggt enligt evidensbaserad forskning, som innebär att avvikelser följs upp och att beställande kundföretag erbjuds sammanställning av resultat med återkoppling och förslag på åtgärder.


Vi får även förfrågningar om mer individuella hälsoundersökningar. Dessa kan ha flera syften. (1) att medabetaren helt enkelt erbjuds en mer omfattande, individuell hälsokontroll som mer handlar om personalvård för personen ifråga. (2) medicinsk eller annan hälsoundersökning för en medarbetare som har hinder eller oförmåga i sin arbetssituation. Ofta är det del av en rehab insats , t ex Försäkringskassans arbetsplatsnära stöd APRS.