Rehabilitering

En väl fungerande företagshälsovård är arbetsgivaren och de anställdas högra hand, i det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att förebygga ohälsa och skador i arbetet. En god arbetsmiljö är en investering i verksamheten och arbetsmiljöåtgärder lönar sig på sikt. ALERT Företagshälsa kan de föreskrifter som gäller er bransch.

 

Vi arbetar såväl förebyggande som med tidiga signaler på ohälsa och rehabilitering, stödjande i livsstilsfrågor och friskvård. Våra insatser ska  vara motiverade och kan inriktas på såväl individ, grupp som organisationsnivå.

 

Vårt mål är alltid kundnytta.

Rehabilitering

 

• Hälsa och friskfaktorer

• AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter

• Ledarskap och organisation

• Rådgivning arbetsmiljö myndighetskrav


• Ergonomi


• Stresshantering

• Stöd vid beroendeproblematik

• Kroppskännedom

• Krishantering


• Stöd till anställda och chef vid sjukdom och inför återgång i arbete

• Utredning av arbetsförmåga

• Upprätta och följa upp individuell handlingsplan för anställd


• Utvärdering av vårdgivares insatser och rådgivning

• Medicinsk utredning och uppföljning

• Medicinska utredningar och behandlingar inom FHV ram

• Specialistbedömning av ortopedläkare


• Arbete och psykisk ohälsa

• Det svåra samtalet, för chef och arbetsledare


• Handledning till företagsledning

• Work-shops för företagsledning och HR-ansvarigLÄS OM ALLA VÅRA TJÄNSTER


Cash back !!

 

En välplanerad och genomförd företagshälsovård är alltid en god investering. AFA och Försäkringskassan stödjer dessutom vissa av era aktiviteter genom att i förekommande fall betala pengar som täcker en del av utgiften. Läs mer på AFA och Försäkringskassan


Våra partners

 

ALERT Företagshälsa samverkar med Avonova samt ett fyrtiotal lokala företagshälsor i hela Sverige genom nätverket RiksNära Företagshälsor